Pre partnerov:   INTRANET    EMAIL

  Partneri

ČP INVEST investiční spoločnost, a.s., organizačná zložka

Bankové spoločnosti

     
BANKY STAVEBNÉ SPORITEĽNE NEBANKOVÉ SPOLOČNOSTI
Československá obchdoná banka, a.s. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. AKCENTA, spořitelní a úvěřní družstvo
Oberbanks AG  Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Consumer Finance Holding, a.s.
OTP Banka Slovenska, a.s. Wüstenrot stavebná sporiteľňa WPB Capital
Prima banka Slovensko , a.s.    
Privatbanka, a.s.    
Slovenská sporiteľňa, a.s.    
Tatra banka, a.s.    
Unicredit Bank Slovakia a.s.    
Sberbank Slovensko, a.s.    
VÚB, a.s.    
ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky    
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky    
 
Ďalšie banky, ktorých produkty monitorujeme:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
J&T Banka, a.s.  pobočka zahraničnej banky 
mBank (BRE Bank SA  pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej Republike)  
Poštová banka, a.s.  
     

Poisťovne

 
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA Assistance CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Európska cestovná poisťovňa (Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu)
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Genertel poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A.
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
UNIQA poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 
Ďalšie poisťovne, ktorých produkty monitorujeme:
Atradius Credit Insurance N.V. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Lebensversicherungs - AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
ERGO životná poisťovňa, a.s.
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
ING Životná poisťovňa, a.s.,
Poisťovňa Cardiff, a.s.
Poisťovňa Poštovej banky, a.s.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.,
 

 Dôchodkové spoločnosti

 
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
AXA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 
Ďalšie dôchodkové spoločnosti, ktorých produkty monitorujeme
AEGON, d.s.s., a.s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
Stabilita, d.d.s., a.s.
 

 Investičné spoločnosti

 
 AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
 Conseq Investment Management, a.s.
 European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 IAD Investments, správ. spol., a.s.
 Partner Bank AG
 Patria Direct, a.s. pobočka Slovenská republika
 

 Leasingové spoločnosti

 
Tatra-Leasing, s.r.o.
VB LEASING SK, spol. s r.o.
 
Leasingové spoločnosti, ktorých produkty monitorujeme:
ARVAL Slovakia, s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.,
IKB Leasing SR, s.r.o.
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.,
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
VÚB Leasing, a.s.