Pre partnerov:   INTRANET    EMAIL

Odškodnenie

 

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody?

 

       Mali ste nehodu ako vodič, spolujazdec, chodec alebo cyklista? Bola Vám spôsobená ujma na zdraví?
        Zomrel pri 
nehode Váš blízky? Nezískali ste náležité odškodné? Ste nespokojní s výšku odškodného?
        Nemáte peniaze na advokáta?
Neviete si rady?

 

Potom neváhajte a obráťte sa na nás! Pomôžeme Vám získať odškodné!

 

VOTUM SK  Spoluprácou s firmou Votum a.s,  sa zoberáme sa získavaním
  náležitého
odškodného pre účastníkov dopravných nehôd, ktorí
  utrpeli ujmu na zdraví. 


  Spolupracujeme so špecializovanými advokátskymi kanceláriami na národnej i medzinárodnej úrovni
  a tiež s
posudkovými lekármi po celom Slovensku. Toto umožňuje poskytovanie pomoci ako Slovákom,
  ako aj občanom iných 
štátov. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný servis od prijatia žiadosti
  až po vyplatenie primeraného odškodného.

 

  Naším klientom môže byť:
      - účastník dopravnej nehody (vodič, spolujazdec, chodec, cyklista), ktorý utrpel ujmu na zdraví,
      - pozostalý, ktorému zomrel pri dopravnej nehode blízky človek,
      - ľudia, ktorým záleží na výške odškodného,
      - ľudia, ktorým záleží na krátkom termíne získania odškodného,
      - ľudia, ktorí sú nespokojní s výškou odškodného.
 
  Druhy odškodného:
      - bolestné
      - sťaženie spoločenského uplatnenia,
      - ušlý zisk,
      - náklady spojené s liečením,
      - smrť blízkej osoby,
      - náklady spojené s pohrebom.

 

   POSTUP :
      Kontakt s poradcom – vyhodnotenie nehody – zber podkladov – postúpenie poisťovni – vyplatenie odškodného