Pre partnerov:   INTRANET    EMAIL

Investovanie

 

Je výhodné v dnešnej dobe držať peniaze na bežnom účte?
Platíte príliš vysoké poplatky? Zvažujete termínovaný vklad?
Alebo chcete investovať a neviete do čoho?

 

  Keď sporíte, odkladáte si časť svojho príjmu, aby ste ho mohli neskôr použiť na spotrebu alebo tieto peniaze
  investovať.
Nepodstupujete v podstate žiadne riziko, čo zároveň znamená, že na sporení veľa navyše nezarobíte,
  často ani toľko,
aká je inflácia.

  Investovanie je zhodnocovanie voľných peňažných prostriedkov s cieľom zarobiť viac ako na účtoch v banke,
  minimálne
nad úroveň inflácie. Výnos závisí od typu investície. Je tým vyšší, čím je investícia rizikovejšia.
  Sporenie alebo investovanie voľte podľa toho, koľko máte momentálne voľných peňazí k dispozícii a do akej miery
  ste ochotní riskovať. Sporenie je spojené s nízkou mierou rizika a tiež nízkym výnosom.
  Najčastejšie takýmto spôsobom sporíme prostredníctvom vkladnej knižky a termínovaného vkladu.

  Investovanie prináša so sebou vyššie riziko, preto treba vopred zvážiť viaceré aspekty a investíciu si dobre
  premyslieť.

  Stanovte si cieľ - zistíme, prečo chcete investovať a čo chcete dosiahnuť. Napríklad sporenie na dôchodok,
  šetrenie na
auto, dočasné uloženie úspor, ktoré sú určené na rekonštrukciu bytu.
  Určíme investičný horizont t.j. časové obdobie, kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť (napr. auto si chcem
  kúpiť za 2 roky).
Čím dlhší investičný horizont si stanovíte, tým menej vplýva riziko krátkodobého poklesu
  na vašu investíciu.

  Stanovíme mieru rizika, ktorú ste ochotní akceptovať
  Investícia môže v čase rovnako rásť, ako aj klesať. Preto by ste si mali v záujme dosiahnutia cieľa v stanovenom
  horizonte určiť mieru krátkodobého poklesu, ktorú ste ochotní akceptovať.

 

  Čo pre vás urobíme:

1. Zisťujeme, aké rezervy by ste mali mať a aký produkt použiť aby ste svoje peniaze mali rýchlo k dispozícii a aj ich zhodnotili.

2. Vytvoríme plán, v ktorom si stanovíte svoj cieľ a čas, kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť. Plánov môžete mať aj viac, rovnako aj cieľov. Dôležité je držať sa svojho plánu.

3. Najskôr vyberieme a porovnáme produkty, poplatky a podmienky, za akých sa investovanie uskutočňuje. Potom sa rozhodnete.

4. Stanovíte si, koľko chcete alebo môžete investovať. Ak máte k dispozícii väčšiu sumu peňazí, navrhneme investičné portfólio, aby ste rozložili riziko investície. Tým sa chránite proti prípadnému riziku.

5. Vypočítame vašu minimálnu rezervu pre prípad straty pracovného príjmu. To Vám umožní neznižovať investície s dlhodobým investičným cieľom.

6. Sledujeme a reagujeme na trh, na vašu životnú situáciu a vykonávame zmeny, odkupy, prevody,.... vašej investície.

7. Informujeme vás o novinkách na trhu a nových možnostiach investovania.